Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định về bản đồ địa chính
Số ký hiệu văn bản 03/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2014
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định về bản đồ địa chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đo đạc bản đồ
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm FILE_20220301_100434_03-Hop-nhat-bo-sung-vao-Thong-tu-25-quy-dinh-ve-ban-do-dia-chinh637817491289550500.pdf