Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số ký hiệu văn bản 01/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2014
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm FILE_20220301_100248_01-Hop-nhat-thong-tu-in-quan-ly-GCN637817497287728389.pdf