Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 05/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 13/03/2015
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm 05-vbhn-btnmt_Signed_20220228060117690637831273190740564.pdf