Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Số ký hiệu văn bản 09/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 17/07/2014
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm 09-vbhn-btnmt_Signed_20220228060059705637831287935337592.pdf