Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 07/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 01/03/2019
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm 07-vbhn-btnmnt_Signed_20220228060053549637831288919506999.pdf