Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị trung tâm mới thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An của Công ty Cổ phần tập đoàn Thiện Phát

Thực hiện Khoản 3 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường, Công ty CP tập đoàn Thiện Phát đã thực hiện đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị trung tâm mới thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đăng tải nội dung tham vấn cộng đồng về đánh giá tác động môi trường của dự án nêu trên, Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân để chỉnh sửa, hoàn thiện theo quy định
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:10
2
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:8
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 24/06/2022
Lượt xem:32
2
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 21/06/2022
Lượt xem:17
3
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 18/06/2022
Lượt xem:16
4
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:31
5
Ngày bắt đầu: 31/05/2022
Ngày kết thúc: 14/06/2022
Lượt xem:35
6
Ngày bắt đầu: 26/05/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:24
7
Ngày bắt đầu: 24/05/2022
Ngày kết thúc: 08/06/2022
Lượt xem:28
8
Ngày bắt đầu: 20/05/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:37
9
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:26
10
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:26
11
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:34
12
Ngày bắt đầu: 04/04/2022
Ngày kết thúc: 04/05/2022
Lượt xem:53
13
Ngày bắt đầu: 15/04/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:38
14
Ngày bắt đầu: 14/04/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:34
15
Ngày bắt đầu: 12/04/2022
Ngày kết thúc: 27/04/2022
Lượt xem:31
16
Ngày bắt đầu: 08/04/2022
Ngày kết thúc: 23/04/2022
Lượt xem:38
17
Ngày bắt đầu: 07/04/2022
Ngày kết thúc: 22/04/2022
Lượt xem:42
18
Ngày bắt đầu: 06/04/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:35
19
Ngày bắt đầu: 04/04/2022
Ngày kết thúc: 19/04/2022
Lượt xem:57
20
Ngày bắt đầu: 24/03/2022
Ngày kết thúc: 08/04/2022
Lượt xem:52
21
Ngày bắt đầu: 24/03/2022
Ngày kết thúc: 08/04/2022
Lượt xem:39
22
Ngày bắt đầu: 23/03/2022
Ngày kết thúc: 07/04/2022
Lượt xem:60
23
Ngày bắt đầu: 23/03/2022
Ngày kết thúc: 07/04/2022
Lượt xem:79
24
Ngày bắt đầu: 21/03/2022
Ngày kết thúc: 06/04/2022
Lượt xem:53
Thông báo