Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Vinagreen - Dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu

Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển Vinagreen - Dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại và Cửa hàng xăng dầu tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 23/08/2022
Lượt xem:16
2
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:9
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:10
2
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:25
3
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 13/08/2022
Lượt xem:22
4
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 06/08/2022
Lượt xem:30
5
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:27
6
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 19/07/2022
Lượt xem:26
7
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:37
8
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:32
9
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 24/06/2022
Lượt xem:93
10
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 21/06/2022
Lượt xem:38
11
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 18/06/2022
Lượt xem:78
12
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:61
13
Ngày bắt đầu: 31/05/2022
Ngày kết thúc: 14/06/2022
Lượt xem:61
14
Ngày bắt đầu: 26/05/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:44
15
Ngày bắt đầu: 24/05/2022
Ngày kết thúc: 08/06/2022
Lượt xem:60
16
Ngày bắt đầu: 20/05/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:118
17
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:100
18
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:57
19
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:109
20
Ngày bắt đầu: 04/04/2022
Ngày kết thúc: 04/05/2022
Lượt xem:72
21
Ngày bắt đầu: 15/04/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:60
22
Ngày bắt đầu: 14/04/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:95
23
Ngày bắt đầu: 12/04/2022
Ngày kết thúc: 27/04/2022
Lượt xem:58
24
Ngày bắt đầu: 08/04/2022
Ngày kết thúc: 23/04/2022
Lượt xem:111
25
Ngày bắt đầu: 07/04/2022
Ngày kết thúc: 22/04/2022
Lượt xem:70
26
Ngày bắt đầu: 06/04/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:63
27
Ngày bắt đầu: 04/04/2022
Ngày kết thúc: 19/04/2022
Lượt xem:128
28
Ngày bắt đầu: 24/03/2022
Ngày kết thúc: 08/04/2022
Lượt xem:70
29
Ngày bắt đầu: 24/03/2022
Ngày kết thúc: 08/04/2022
Lượt xem:65
30
Ngày bắt đầu: 23/03/2022
Ngày kết thúc: 07/04/2022
Lượt xem:81
31
Ngày bắt đầu: 23/03/2022
Ngày kết thúc: 07/04/2022
Lượt xem:106
32
Ngày bắt đầu: 21/03/2022
Ngày kết thúc: 06/04/2022
Lượt xem:141
Thông báo