Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp 96 - Dự án đầu tư khai thác mỏ đất san lấp núi Bằng Vại Rau tại xã Hưng Yên Bắc và xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Lấy ý kiến tham vấn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp 96 - Dự án đầu tư khai thác mỏ đất san lấp núi Bằng Vại Rau tại xã Hưng Yên Bắc và xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 08/08/2022
Ngày kết thúc: 23/08/2022
Lượt xem:16
2
Ngày bắt đầu: 05/08/2022
Ngày kết thúc: 20/08/2022
Lượt xem:9
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:10
2
Ngày bắt đầu: 01/08/2022
Ngày kết thúc: 15/08/2022
Lượt xem:25
3
Ngày bắt đầu: 29/07/2022
Ngày kết thúc: 13/08/2022
Lượt xem:22
4
Ngày bắt đầu: 22/07/2022
Ngày kết thúc: 06/08/2022
Lượt xem:30
5
Ngày bắt đầu: 07/07/2022
Ngày kết thúc: 22/07/2022
Lượt xem:27
6
Ngày bắt đầu: 04/07/2022
Ngày kết thúc: 19/07/2022
Lượt xem:26
7
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:37
8
Ngày bắt đầu: 28/06/2022
Ngày kết thúc: 12/07/2022
Lượt xem:32
9
Ngày bắt đầu: 10/06/2022
Ngày kết thúc: 24/06/2022
Lượt xem:93
10
Ngày bắt đầu: 06/06/2022
Ngày kết thúc: 21/06/2022
Lượt xem:38
11
Ngày bắt đầu: 03/06/2022
Ngày kết thúc: 18/06/2022
Lượt xem:77
12
Ngày bắt đầu: 01/06/2022
Ngày kết thúc: 15/06/2022
Lượt xem:60
13
Ngày bắt đầu: 31/05/2022
Ngày kết thúc: 14/06/2022
Lượt xem:60
14
Ngày bắt đầu: 26/05/2022
Ngày kết thúc: 10/06/2022
Lượt xem:44
15
Ngày bắt đầu: 24/05/2022
Ngày kết thúc: 08/06/2022
Lượt xem:59
16
Ngày bắt đầu: 20/05/2022
Ngày kết thúc: 04/06/2022
Lượt xem:118
17
Ngày bắt đầu: 10/05/2022
Ngày kết thúc: 25/05/2022
Lượt xem:100
18
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:57
19
Ngày bắt đầu: 06/05/2022
Ngày kết thúc: 21/05/2022
Lượt xem:109
20
Ngày bắt đầu: 04/04/2022
Ngày kết thúc: 04/05/2022
Lượt xem:72
21
Ngày bắt đầu: 15/04/2022
Ngày kết thúc: 30/04/2022
Lượt xem:60
22
Ngày bắt đầu: 14/04/2022
Ngày kết thúc: 29/04/2022
Lượt xem:95
23
Ngày bắt đầu: 12/04/2022
Ngày kết thúc: 27/04/2022
Lượt xem:58
24
Ngày bắt đầu: 08/04/2022
Ngày kết thúc: 23/04/2022
Lượt xem:111
25
Ngày bắt đầu: 07/04/2022
Ngày kết thúc: 22/04/2022
Lượt xem:70
26
Ngày bắt đầu: 06/04/2022
Ngày kết thúc: 21/04/2022
Lượt xem:63
27
Ngày bắt đầu: 04/04/2022
Ngày kết thúc: 19/04/2022
Lượt xem:128
28
Ngày bắt đầu: 24/03/2022
Ngày kết thúc: 08/04/2022
Lượt xem:70
29
Ngày bắt đầu: 24/03/2022
Ngày kết thúc: 08/04/2022
Lượt xem:65
30
Ngày bắt đầu: 23/03/2022
Ngày kết thúc: 07/04/2022
Lượt xem:81
31
Ngày bắt đầu: 23/03/2022
Ngày kết thúc: 07/04/2022
Lượt xem:106
32
Ngày bắt đầu: 21/03/2022
Ngày kết thúc: 06/04/2022
Lượt xem:141
Thông báo