Triển khai các nhiệm vụ quan trọng lĩnh vực viễn thám
Để thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, Cục Viễn thám quốc gia đang xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đề án đang được lấy ý kiến để hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt.

Để thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, Cục Viễn thám quốc gia đang xây dựng Đề án “Ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đề án đang được lấy ý kiến để hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt.

Đề án đặt mục tiêu ứng dụng viễn thám hiệu quả trong các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu chính phủ điện tử, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về viễn thám.

Đồng thời, Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa công nghệ viễn thám trở thành một công cụ hữu dụng phục vụ công tác quản lý, giám sát đa ngành, đa lĩnh; cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia phục vụ chia sẻ cho các bộ, ngành, địa phương; phục vụ các nhiệm vụ giám sát đa ngành, đa lĩnh vực sử dụng tư liệu viễn thám; đảm bảo giám sát bề mặt Trái đất trên lãnh thổ Việt Nam bằng công nghệ viễn thám phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả các giá trị, tiềm năng phát triển ngành, lĩnh vực; Cung cấp các thông tin cập nhật về hiện trạng, diễn biến khai thác, sử dụng góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, sản phẩm công nghệ viễn thám để xây dựng, cập nhật, hoàn thiện cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia chia sẻ, dùng chung phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Ứng dụng viễn thám đối với các hoạt động lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; Ứng dụng viễn thám về quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển theo quy hoạch (quy hoạch đô thị; dự báo và thiết kế quy hoạch; đánh giá quá trình đô thị hóa tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp cải tạo môi trường đô thị...); Ứng dụng viễn thám về giao thông vận tải; ứng dụng viễn thám về công thương (đánh giá tiềm năng điện gió/ năng lượng mặt trời) và các hoạt động khác.

Ngoài Đề án này, trong năm 2021, Cục Viễn thám quốc gia còn xây dựng 2 dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam lĩnh vực viễn thám, gồm Tiêu chuẩn quốc gia về Viễn thám quang học đa phổ - Ảnh viễn thám độ phân giải cao và siêu cao (Phần 1: Sản phẩm ảnh viễn thám các mức từ mức 1A, 2A, 3A, 3B-Yêu cầu kỹ thuật) và Tiêu chuẩn quốc gia về Viễn thám quang học đa phổ - Siêu dữ liệu viễn thám (Phần 1: Dạng ảnh thô, sản phẩm ảnh mức 2A, 3A - Yêu cầu kỹ thuật).

Các tiêu chuẩn, đề án, nhiệm vụ nhằm tập trung đẩy mạnh phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

N. Bách

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 530
  • Trong tuần: 5 443
  • Tất cả: 123722