Tài nguyên nước ngầm Nghệ An biến tiềm năng thành cơ hội - Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2022 “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”

Nước ngầm hay nước dưới đất là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, có vai trò quan trọng trong việc phục vụ sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế xã hội trên thế giới và Việt Nam. Nước ngầm không thể nhìn thấy, nhưng chúng ta không thể vì thế không nghĩ và quan tâm đến nó. Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2022 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là “Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm; thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

          Tiềm năng nguồn nước ngầm tỉnh Nghệ An

          Kết quả nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho thấy nguồn tài nguyên nước ngầm có trữ lượng lớn và đa dạng, nước ngầm tồn tại trong 21 tầng chứa nước, trong đó có 17 tầng chứa nước khe nứt và 4 tầng chứa nước lỗ hổng (Báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035). Các tầng chứa nước khe nứt thường phân bố ở các khu vực Tây, Tây Bắc tỉnh, trong khi đó các tầng chứa nước lỗ hổng phân bố ở khu vực đồng bằng. Các kết quả tính toán cho thấy tổng trữ lượng khai thác tiềm năng các tầng chứa nước của tỉnh Nghệ An là 2.404.529 m3/ngày, trong đó các tầng chứa nước có trữ lượng lớn như tầng chứa nước trong các trầm tích Cacbon – Pecmi (c-p) có trữ lượng khai thác tiềm năng 651.269 m3/ngày, tầng chứa nước khe nứt - khe nứt karst trong trầm tích lục  nguyên hệ tầng Đồng Trầu (t21) có trữ lượng khai thác tiềm năng 248.894 m3/ngày..v..v. Có thể thấy rằng nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh có trữ lượng khá lớn, tuy nhiên phân bố không đều theo không gian và thời gian.

Những thách thức và giải pháp

Thách thức

Là nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, tuy nhiên nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý, khai thác sử dụng một cách bền vững nguồn tài nguyên này. Trong đó phải kể đến hiện tượng nhiễm mặn các tầng chứa nước ở khu vực ven biển, hiện tượng khan hiếm nước ở các vùng núi cao, hiện tượng sụt lún, hạ thấp mực nước ở các vùng có mức độ khai thác lớn. Ngoài ra, tình trạng khai thác chưa đăng ký, cấp phép, các tổ đội khoan được hình thành, hoạt động khắp trong địa bàn tỉnh, các giếng khai thác cũ bị hỏng, không sử dụng chưa được trám lấp, .... tạo nguy cơ tiềm tàng cho ô nhiễm tầng chứa nước. Những thách thức này đặt ra những yêu cầu cần thiết trong công tác điều tra, đánh giá nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng nguồn nước, giảm thiểu rủi ro.

Những giải pháp

Anh-tin-bai

Công tác lấy mẫu trong điều tra khảo sát tài  nguyên nước ngầm tại Nghệ An, 2022

Trong những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý cũng như các Dự án chuyên môn để quản lý việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên nước ngầm hiệu quả và đề xuất các giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên nước ngầm trên địa bàn tỉnh một cách bền vững. Ngày 28 tháng 5 năm 2021 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1646/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế và vùng đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, (gồm vùng hạn chế 1, có 1.219 vùng, với tổng diện tích 567,18 km2; vùng hạn chế 3, có 97 vùn, với tổng diện tích 675,56 km2 và vùng hạn chế hỗn hợp, có 122 vùng, với tổng diện tích 134,51 km2). Cũng trong năm này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Dự án “Điều tra, đánh giá tiềm năng và trữ lượng nước dưới đất có thể khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An”- giai đoạn 1” nhằm đánh giá trữ lượng tiềm năng, trữ lượng có thể khai thác, chất lượng tài nguyên nước và xây dựng được bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất khu vực phía Đông của tỉnh Nghệ An. Những giải pháp đồng bộ này đã và đang góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh triển khai Chương trình “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước“ để cung cấp nước sinh hoạt ở một số huyện: Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương...với 38 công trình giếng khoan và đã bàn giao cho địa phương quản lý, đưa vào cho nhân dân sử dụng.

 Kết luận

Nguồn nước ngầm có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước, đặc biệt là nguồn nước cho ăn uống sinh hoạt. Tuy nhiên nguồn tài nguyên thiên nhiên này không phải là vô tận và phải đối mặt với nhiều thách thức trong khai thác sử dụng và bảo vệ. Do đó để quản lý, khai thác và bảo vệ bền vững nguồn tài nguyên này cần có sự chung tay từ các cơ quan quản lý, nhà khoa học và người sử dụng nước. Có như vậy, nguồn tài nguyên vô hình này sẽ trở thành hữu hình như thông điệp của ngày nước thế giới năm 2022.

Nguồn tin: Phòng Tài nguyên Nước, biển và hải đảo

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 3 831
  • Tất cả: 97040