Kết quả xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong Quý I năm 2022

 

Trong Quý I năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN), chấp thuận chủ trương đầu tư cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Kết quả giao đất, cho thuê đất cho tổ chức

Tổng số hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất của các tổ chức đã được UBND tỉnh ký quyết định giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho các tổ chức: 31 hồ sơ với tổng diện tích đất 1.408.378,7 m2, trong đó:

- Giao đất, cho thuê đất mới cho các tổ chức (theo Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 và Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh): 21 hồ sơ, với tổng diện tích đất: 1.036.468,3 m2.

- Giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức đang sử dụng đất (theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh và số 32/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi , bổ sung và bãi bỏ một số điều tại QĐ số 81/QĐ-UBND; chuyển hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sang thuê đất cho các tổ chức, đơn vị tự chủ tài chính): 10 hồ sơ, với tổng diện tích đất: 371.910,4 m2.

2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất cho tổ chức

Tổng số giấy chứng nhận đã cấp: 159 GCN (50 hồ sơ), trong đó:

- Cấp đổi GCN QSD đất: 34 GCN (19 hồ sơ);

- Cấp mới GCN quyền sử dụng đất: 125 GCN (31 hồ sơ);

Tổng số diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận: 3.054.174,4 m2

3. Kết quả ban hành văn bản cho ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

Tổng số dự án có đủ hồ sơ do Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý KKT Đông Nam chuyển xin ý kiến về chấp thuận chủ trương đầu tư: 120 hồ sơ.

Kết quả giải quyết: 103/103 hồ sơ dự án đã có văn bản trả lời (100%) và 17 hồ sơ có văn bản của Sở, ngành tạm dừng cho ý kiến và chủ đầu tư xin rút hồ sơ./.

                                                       Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 458
  • Trong tuần: 5 371
  • Tất cả: 123650