Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các công ty nông, lâm nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 12 công ty TNHH MTV nông lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp, đổi mới, gồm 05 công ty lâm nghiệp và 07 công ty nông nghiệp.

Công tác xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc, chỉnh lý, thành lập bản đồ địa chính đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện cơ bản hoàn thành tại 11/11 công ty nông, lâm nghiệp theo Thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, thẩm định công đoạn cắm mốc, đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất cho 11/11 công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 10/11 công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập bản đồ ranh giới và giao nộp sản phẩm tại các cấp theo quy định (gồm Công ty TNHH MTV nông công nghiệp 3/2; Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu; Công ty TNHH MTV nông nghiệp Sông Con; Công ty TNHH MTV nông nghiệp An Ngãi; Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Chè Nghệ An; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Con Cuông; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tương Dương; Công ty TNHH MTV Cà phê - Cao su Nghệ An; Công ty TNHH MTV nông nghiệp Xuân Thành và Công ty TNHH MTV 1/5).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay mới có Công ty TNHH MTV lâm nông nghiệp Sông Hiếu đã và đang hoàn thiện hồ sơ giao, thuê đất theo quy định (trong đó đã có quyết định giao đất là 6.144,53 ha và thuê đất là 1.908,01 ha).

Hầu hết các đơn vị chưa hoàn thành việc lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường vì một số lý do sau:

- Qua kiểm tra, rà soát trên thực tế cho thấy hiện nay vẫn còn nhà cửa, công trình kiên cố của các hộ gia đình, cá nhân trên phần diện tích đất giữ lại sản xuất của các công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất.

- Một số công ty tiếp tục có văn bản đề nghị trả lại đất trong phương án sử dụng đất về cho địa phương quản lý sử dụng do vướng tài sản của hộ gia đình, cá nhân nêu trên hoặc không có nhu cầu sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã và các công ty rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính, xác định diện tích tiếp tục sử dụng, diện tích chuyển trả về địa phương. Tuy nhiên do khối lượng diện tích đất thực hiện khá lớn nên cần có thời gian để rà soát kỹ lưỡng để tránh khiếu kiện khiếu nại sau này.

- Một số Công ty nông nghiệp (1/5, cà phê cao su, Xuân Thành) chưa được UBND tỉnh phê duyệt phương án xác định giá trị doanh nghiệp, Đề án chuyển đổi 2 thành viên, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, ...

Để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản hướng dẫn: số 668/STNMT-QLĐĐ ngày 26/01/2022, 942/STNMT-QLĐĐ ngày 21/02/2022, số 2659/STNMT-QLĐĐ ngày 13/5/2022, …

Tuy nhiên, để thực sự giải quyết được vấn đề vướng mắc hiện nay, ngoài sự chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thì cần có sự vào cuộc quyết liệt của UBND cấp huyện, UBND cấp xã phối hợp với các công ty nông, lâm nghiệp để rà soát lại từng thửa đất, xác định rõ nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất để bóc tách ra khỏi quỹ đất của các công ty nông, lâm nghiệp đối với phần diện tích đất hiện có tài sản trên đất (công trình, nhà cửa, cây trồng, hoa màu…) không thuộc sở hữu của Công ty do các hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn, đầu tư xây dựng, sử dụng.

Bên cạnh đó chính quyền địa phương cũng cần tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn, phát hiện, đình chỉ và lập biên bản xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm đất và xây dựng các công trình trái phép trên quỹ đất nằm trong phương án sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho các công ty nông, lâm nghiệp./.

                                                          Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 473
  • Trong tuần: 5 645
  • Tất cả: 157316