Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2022

Ngày 20/12/2021, Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 2507/ QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó có giao Chánh Thanh tra Bộ tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý Nhà nước thuộc Bộ (Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và khoáng sản, Tổng cục Biển và Hải đảo, Tổng cục Khí tượng thủy văn, Cục Quản lý Tài nguyên nước) kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch; căn cứ tình hình triển khai thực tế và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước để đề xuất việc điều chỉnh Kế hoạch. Đồng thời, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu trên có trách nhiệm phối hợp với Chánh Thanh tra Bộ và Sở tài nguyên và Môi trường khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể trình Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định trước khi triển khai các cuộc thanh tra. 

 

Tải về

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 3 812
  • Tất cả: 97021