Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 29/4/2022

Căn cứ Quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025;

Thực hiện chương trình quan trắc chất lượng nước biển mùa du lịch thuộc Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển đợt 1 ngày 29/4/2022, như sau:

- Địa điểm quan trắc tại 04 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội,

- Thông số giám sát: 13 thông số bao gồm nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4 + ), Phosphat (PO4 3- ), Xianua (CN- ), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliform, - Quy chuẩn so sánh: QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

- Kết quả phân tích cho thấy:

+ Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương đạt yêu cầu với 13/13 giá trị các thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

+ Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Diễn Thành, Cửa Lò và Cửa Hội cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn; riêng hàm lượng Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt Quy chuẩn 1,32 lần tại biển Diễn Thành, vượt 1,44 lần tại biển Cửa Lò và vượt 1,06 lần tại biển Cửa Hội.

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 311
  • Trong tuần: 3 890
  • Tất cả: 97099