Triển khai thực hiện xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 07/04/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; để kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động triển khai các nội dung hướng dẫn, thu thập, điều tra thông tin, phục vụ công tác xây dựng báo cáo. Cụ thể:

1. Ban hành Công văn số 5047/STNMT-BVMT ngày 22/9/2021 hướng dẫn UBND các huyện thành thị xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường cấp huyện và theo mẫu thu thập thông tin quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Thu thập thông tin của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các Sở ngành có liên quan cung cấp số liệu theo các chỉ tiêu được hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các mẫu phiếu điều tra do Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng (Có đính kèm nội dung hướng dẫn xây dựng báo cáo công tác BVMT).

(Bấm vào đường Link để tải phụ lục)

https//docs.google.com/document/d/1FXzxb-vB6iW4KEKg9EbBISzPTQOCbKbl/edit?usp=sharing&ouid=104521065755606972875&rtpof=true&sd=true

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 524
  • Trong tuần: 5 696
  • Tất cả: 157367