Tổng số: 194
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp
Lượt xem: 184
Tải về 3
07/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Lượt xem: 40
Tải về 1
09/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Lượt xem: 57
Tải về 4
10/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Lượt xem: 32
Tải về 1
05/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
Lượt xem: 30
Tải về 1
04/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Lượt xem: 61
Tải về 5
02/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính
Lượt xem: 53
Tải về 4
03/VBHN-BTNMT 28/02/2022 Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định về bản đồ địa chính
Lượt xem: 40
Tải về 2
01/VBHN-BTNMT 28/01/2022 Văn bản hợp nhất: Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Lượt xem: 60
Tải về 7
118/2021/NĐ-CP 23/12/2021 Nghị Định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lí vi phạm hành chính
Lượt xem: 65
Tải về 17
12345678910...
THÔNG BÁO
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 3 829
  • Tất cả: 97038