Cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Sở

Chức danh/ Họ và tên

Điện thoại CQ

Di động

Email

Giám đốc

Hoàng Quốc Việt

02383835608

0973573999

viethq@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Võ Văn Ngọc

02383586451

0912280108

ngocvv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Thái Văn Nông

02383588025

0919050909

nongtv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Phạm Văn Toàn

0912527559

toanpv@tnmt.nghean.gov.vn

Văn phòng Sở

Chánh văn phòng

Hồ Phan Long

 

02383.52.53.55

 

0983121181

longhp@tnmt.nghean.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Võ Thị Bích Châu

 

0917495328

chauvtb@tnmt.nghean.gov.vn

Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra

Phan Duy Hùng

 

0912.527.927

hungpd@tnmt.nghean.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Văn Thành

 

0915365677

thanhnv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Minh Thắng

 

 

       0915109929

thangnm@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Kế hoạch, Tài chính

Trưởng phòng

Nguyễn Duy Nhật

 

0983.017.475

nhatnd@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Võ Văn Giang

 

0906279789

giangvv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Đậu Thanh Bình

 

0983114087

binhdt@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Tài nguyên khoáng sản

Trưởng phòng

Trần Văn Toản

 

0912690711

toantv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Nguyễn Công Lực

 

0982928137

lucnc@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Quản lý đất đai

Trưởng phòng

Nguyễn Mạnh Toàn

 

02383.599.827

 

0989.095.360

toannm@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Trương Xuân Liễu

 

02383.834.072

 

0913.531.481

 

lieutx@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Cao Thị Vân Anh

 

02383.598.879

Anhctv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Thái Duy Hùng

 

02388.602.797

 

0904.233.488

hungtd@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám

Trưởng phòng

Lê Quang Huy

 

0913.054.055

huylq@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Hoàng Trung Tuyến

 

0913.054.054

tuyenht@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Nguyễn Văn Chuyên

 

 

0913948338

chuyennv@tnmt.nghean.gov.vn

Phòng Tài nguyên nước, biển đảo, Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Trưởng phòng

Đào Duy Tâm

 

02383586732

 

0913055035

tamdd@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Dương Bá Hùng

hungdb@tnmt.nghean.gov.vn

Phó phòng

Lê Văn Hòa

 

0934929999

  hoalv@tnmt.nghean.gov.vn

Chi cục Bảo vệ môi trường

Chi cục trưởng

Lê Văn Hưng

 

02383.52.53.53

 

0904.698.789

hunglv@tnmt.nghean.gov.vn

Phó chi cục trưởng

Hoàng Xuân Trường

 

0912527424

truonghx@tnmt.nghean.gov.vn

Phó chi cục trưởng

Nguyễn Thị Tiến

 

02383.52.53.57

 

0917.757.778

tiennt@tnmt.nghean.gov.vn

Phó chi cục trưởng

Đặng Trọng Quân

 

0912136708

vinhdsk@tnmt.nghean.gov.vn

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường

Giám đốc

Bạch Hưng Cử

 

02383.525.898

 

0934924888

cubh@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Nguyễn Thế Hậu

 

02383.525.989

 

0913.509.199

haunt@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Trần Thị Thu Hương

 

02383.525.838

 

0914.744.768

huongttt@tnmt.nghean.gov.vn

Trung tâm Công nghệ thông tin

Giám đốc

Trần Ngọc Anh

 

02383.564.890

 

0944340777

anhtn@tnmt.nghean.gov.vn

Phó giám đốc

Nguyễn Trọng Hiệp

 

02388909206

 

0917789756

hiepnt@tnmt.nghean.gov.vn

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Giám đốc

Phan Sỹ Dương

 

02383.832.915

 

0912.255.586

duongps@tnmt.nghean.gov.vn

P. Giám đốc

Nguyễn Danh Thông

 

02383.513.028

 

0989356837

thongnd@tnmt.nghean.gov.vn

P. Giám đốc

Cao Thị Huân

 

918862933

huanct@tnmt.nghean.gov.vn

Văn Phòng Đăng ký đất đai

Giám đốc

Võ văn Sơn

 

0982575555

sonvv@tnmt.nghean.gov.vn

P. Giám đốc

Nguyễn Công Thành

thanhnc@tnmt.nghean.gov.vn

P. Giám đốc

Nguyễn Trọng Sỹ

 

0989.146.559

synt@tnmt.nghean.gov.vn

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Giám đốc

Cao Quang Trung

 

02383553666

 

0983242767

trungcq@tnmt.nghean.gov.vn

Quỹ Bảo vệ môi trường

Giám đốc

Đinh Sỹ Khành Vinh

 

02383929779

 

0936.268.92

quandt@tnmt.nghean.gov.vn


Tin liên quan
THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 9 964
  • Tất cả: 527910