Khai trương và vận hành hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An

Chiều 16/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai trương và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh giai đoạn 2021-2025. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu các huyện, thành, thị.

Từng bước loại bỏ xử lý công việc bằng văn bản giấy

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An (gọi tắt là Hệ thống) được xây dựng và hình thành tuân thủ với khung kiến trúc, công nghệ của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, với mục tiêu số hóa các chế độ báo cáo. Hệ thống giúp thu thập, tích hợp dữ liệu báo cáo của các cơ quan, bộ phận chuyên môn từ cấp tỉnh đến cấp xã, nhằm tổng hợp, phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hệ thống đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới lề lối phương thức làm việc với ứng dụng CNTT trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Hệ thống giúp tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An được thiết kế, tùy biến trên cùng nền tảng công nghệ của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ, kết nối, liên thông 4 cấp: từ cấp xã/phường/thị trấn đến Bộ, ngành/Trung ương. Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An được cung cấp tại địa chỉ https:// baocao.nghean.gov.vn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp với VNPT Nghệ An thực hiện triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An và thực hiện kết nối, tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Đã tổ chức triển khai thử nghiệm tại 43 cơ quan, đơn vị, gồm 22 Sở, ban, ngành; 21 UBND huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh và đến nay đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác sử dụng. 

Bên cạnh các nền tảng, hệ thống thông tin khác đã triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An sẽ là điểm nhấn quan trọng trong việc xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, góp phần tích cực để thực hiện mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước loại bỏ việc xử lý công việc bằng văn bản giấy, góp phần tiết kiệm ngân sách hàng năm.

Điểm nhấn quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc đưa vào vận hành Hệ thống mới chỉ là bước đầu của quá trình đổi mới phương thức làm việc, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh, các ngành, các cấp. 

"Còn rất nhiều nhiệm vụ đặt ra trước mắt và lâu dài cần phải thực hiện, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị cung ứng dịch vụ. Đặc biệt là việc rà soát lại các chế độ báo cáo, thực hiện chuẩn hóa chế độ báo cáo; cập nhật, kết nối, chia sẻ để hình thành và làm giàu kho dữ liệu tổng hợp về kinh tế - xã hội", đồng chí Nguyễn Đức Trung nói. 

Trong thời gian tới, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt tinh thần đổi mới trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, gắn cải cách quản trị công với thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thúc đẩy mạnh mẽ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công nghệ thông tin, cán bộ, công chức, viên chức làm việc trên môi trường mạng.

Cung cấp thông tin dữ liệu chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất, không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích. Phải chuẩn hóa, điện tử hóa các chế độ báo cáo trên Hệ thống một cách kịp thời; Đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin, hướng tới xây dựng một chính quyền số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu lựa chọn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo điều hành hằng ngày của UBND tỉnh để thực hiện chuẩn hóa, quy phạm hóa các chế độ báo cáo và cung cấp trên Hệ thống; bảo đảm an ninh, an toàn Hệ thống.

Sở TT&TT hướng dẫn các cơ quan, địa phương về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nghệ An theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực hiện kết nối Hệ thống với Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt. VNPT Nghệ An đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ đúng tiến độ, chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, xây dựng và phát triển chính quyền số là xu thế tất yếu, nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch của chính quyền, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động xã hội. 

Vì thế, chúng ta cần quyết tâm thực hiện tốt và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, một trong những mục tiêu quan trọng của năm 2022 là năm chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực liên quan đến thủ tục cho doanh nghiệp, người dân, các dịch vụ công chuyển đổi số./.

Nguồn: Baonghean.vn

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 619
  • Trong tuần: 7 657
  • Tất cả: 651346