Trung tâm Kỹ thuật TN&MT: Công tác kiểm tra đo đạc ngoại nghiệp đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại xã Nghi Văn và xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 

Thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc Đo vẽ lại bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, lập hồ sơ địa chính khu vực đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại 04 xã: Nghi Văn, Nghi Lâm, Nghi Phương và Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đến nay, sau 6 tháng triển khai thi công, đơn vị đã hoàn thành đo vẽ lại bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại các xã: Nghi Văn, Nghi Phương và đơn vị đã thành lập tổ kiểm tra công tác ngoại nghiệp để hoàn tất biên tập và giao nhận diện tích. Kết quả thực hiện tại các xã như sau:

- Xã Nghi Văn, diện tích đã đo vẽ chi tiết đất nông nghiệp 680 ha, tăng so với Thiết kế KT-DT là 188 ha. Hiện nay đang quy chủ sử dụng đất tại các xóm.

- Tại xã Nghi Phương, diện tích đã đo vẽ chi tiết đất nông nghiệp được 390 ha, tăng so với Thiết kế KT-DT là 210 ha. Hiện nay đang quy chủ sử dụng đất tại các xóm.

Anh-tin-bai

Công tác kiểm tra tại thực địa

Trong thời gian tới, Trung tâm tập trung công tác kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp, lập hồ sơ địa chính tại 02 xã Nghi Văn và xã Nghi Phương đảm bảo đạt được yêu cầu tiến độ đặt ra./.

                                                      Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật TN&MT

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 418
  • Trong tuần: 9 724
  • Tất cả: 527670