Trung tâm Kỹ thuật TN&MT: Công tác kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc Bản đồ địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại xã Nghi Văn, Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

 

Thực hiện các Quyết định: Số 1257/QĐ-STNMT.ĐĐBĐVT và số 1258/QĐ-STNMT.ĐĐBĐVT ngày 17/10/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập tổ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu kết quả Công đoạn đo vẽ lại bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp phục vụ công tác lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa tại Nghi Văn và xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc. Đến nay, tổ kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu đã hoàn thành kết quả kiểm tra, cụ thể:

- Tại xã Nghi Phương: Diện tích đo thực tế là 370,13 ha.

- Tại xã Nghi Văn: Diện tích đo thực tế là 741,03 ha.

Nhìn chung công đoạn đo vẽ lại Bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp phục vụ công tác lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa tại Nghi Văn và xã Nghi Phương cơ bản đạt yêu cầu theo quy định.

Anh-tin-bai

Công tác kiểm tra nghiệm thu tại thực địa

Trong thời gian tới, Trung tâm nộp giao sản phẩm đo đạc và tập trung công tác kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp, lập hồ sơ địa chính tại 2 xã Nghi Văn và xã Nghi Phương  đảm bảo đạt được yêu cầu tiến độ đặt ra./.

                                                      Nguồn: Trung tâm Kỹ thuật TN&MT

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 580
  • Trong tuần: 7 576
  • Tất cả: 727994