Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày 31/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Trong đó có các nội dung chính như sau:

1. 03 đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, gồm:

- Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật khoáng sản

- Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài được phép khai thác dầu thô, khí thiên nhiên, khí than trên cơ sở hợp đồng dầu khí hoặc thực hiện dịch vụ dầu khí theo quy định của pháp luật dầu khí

- Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản nhỏ, lẻ bán cho tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu và tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua cam kết chấp thuận bằng văn bản về việc kê khai, nộp phí thay cho tổ chức, cá nhân khai thác thì tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua là người nộp phí

2. 03 trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, gồm:

- Hoạt động khai thác làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng các công trình của hộ gia đình, cá nhân trong diện tích đó

- Hoạt động khai thác đất, đá để san lập, xây dựng công trình an ninh, quân sự, phòng chống thiên tại, khắc phục thiên tai

- Sử dụng đất đá bóc, đất đá thải từ quá trình khai thác để cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực khai thác theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

3. Điều chỉnh mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, cụ thể:

- Đá làm vật liệu xây dựng thông thường từ 5.000 đồng/m3 lên 7.500 đồng/m3

- Đất sét, đất làm gạch, ngói từ 1.500 đồng/m3 lên 2.250 đồng/m3

- Các loại cát khác từ 4.000 đồng/m3 lên 6.000 đồng/m3 ...

Nghị định 27/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2023

 

 

 

                                                Phòng Kế hoạch Tài chính

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 51
  • Trong tuần: 7 089
  • Tất cả: 650778