Xây dựng Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Thời gian qua, cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân địa phương cùng tham gia tích cực vào công tác quản lý hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản nên từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh dần đi vào nề nếp. Hoạt động khai thác khoáng sản đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế chung của tỉnh, đặc biệt đáp ứng nguyên vật liệu phục vụ hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư trọng điểm, dự án thu hút đầu tư và các dự án khác của tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, đóng góp cho số thu ngân sách ngày càng tăng, giải quyết việc làm khoảng 10.000 lao động.

Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản chưa cao, đang có các tồn tại hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Công tác quy hoạch khoáng sản có nhiều bất cập, chưa sát thực tế nên quá trình thực hiện nhiều lần phải điều chỉnh, bổ sung; vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, gây mất an toàn lao động, khai thác vượt công suất, gây ô nhiễm môi trường,…; công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động khoáng sản chưa được thường xuyên, kịp thời; một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây sạt lở, ô nhiếm môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu cho ngân sách, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mất an toàn lao động; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các cấp có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ và đồng bộ.

Để phát huy trách nhiệm cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành Dự thảo Chỉ thị, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh.

Khi được ban hành, sẽ có chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

                                          Đặng Quốc Dũng – Phòng Khoáng sản

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 937
  • Trong tuần: 7 917
  • Tất cả: 726181