Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh

Ngày 13/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT về  việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh. Theo đó, bắt đầu từ ngày 12/9/2023 các quy chuẩn có hiệu lực thi hành: QCVN 03:2023/BTNMT, QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 08:2023/BTNMT, QCVN 09:2023/BTNMT, QCVN 10:2023/BTNMT.

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

 

Tải về

 

 

 

Nguồn: Chi cục bảo vệ môi trường

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 7 076
  • Tất cả: 650765