Hướng dẫn về việc hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

 

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.Căn cứ quy định tại Nghị định, việc hoàn trả khoản tiền ký quỹ trên cơ sở tiến độ tổ chức, cá nhân đã hoàn thành nội dung cải tạo, phục hồi môi trường. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ của dự án đầu tư khai thác khoáng sản kiểm tra việc hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong giai đoạn nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ.Nội dung hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường là một phần của nội dung quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản.

Để thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông tư 08/2017/TT-BTC ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, Quỹ Bảo vệ môi trường hướng dẫn các tổ chức khai thác khoáng sản hồ sơ đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản như sau:

-       Kế hoạch, Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản.

-       Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

-       Hồ sơ dự án, hồ sơ tài chính có liên quan về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

-       Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp; Căn cứ công dân/Chứng minh thư nhân dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức đề nghị hoàn trả.

Địa chỉ liên hệ: Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An, tầng 4, số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 02388.696.988./.

 

Nguồn:Quỹ Bảo vệ môi trường

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 7 098
  • Tất cả: 650787