Kết quả quan trắc chất lượng môi trường biển phục vụ mùa du lịch, tháng 4/2023

 

Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2023 theo Quyết định số 4995/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025;

Anh-tin-bai

Để tiếp tục đảm bảo công tác dự báo, cung cấp thông tin kịp thời về chất lượng môi trường nước biển cho UBND tỉnh, Sở TN&MT, các Sở ban ngành, địa phương liên quan và người dân, du khách, Trung tâm Quan trắc TN&MT đã chủ động triển khai chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển (bãi tắm) như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2023.

- Đối tượng giám sát: Nước biển ven bờ tại 04 bãi biển Quỳnh Phương - thị xã Hoàng Mai, Diễn Thành - Diễn Châu, Cửa Lò và Cửa Hội - thị xã Cửa Lò.

- Tần suất thực hiện: 1 lần/tháng vào tháng 4 và tháng 8. Riêng tháng 5 và tháng 7 thừa kế kết quả từ Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An.

- Thông số thử nghiệm: 13 thông số gồm: nhiệt độ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ muối, Chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), Sắt (Fe), Coliforms. Riêng tháng 5 và tháng 7 thừa kế kết quả quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Nghệ An chỉ có 08 thông số (không có các thông số nhiệt độ, Độ đục, Độ muối, Xianua (CN-), Coliforms).

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước.

            Hoạt động quan trắc môi trường nước biển tại các bãi tắm là hoạt động thường niên được Trung tâm QTTN&MT Nghệ An triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay bên cạnh Chương trình QTMT chung của cả tỉnh.

            Trong tháng 4, Trung tâm đã tiến hành 01 đợt lấy mẫu. Kết quả phân tích cho thấy:

+ Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Diễn Thành, Cửa Lò, Cửa Hội đạt yêu cầu với 13/13 giá trị các thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

+ Chất lượng môi trường nước biển tại bãi biển Quỳnh Phương cơ bản đạt yêu cầu với 12/13 giá trị thông số giám sát nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn; riêng hàm lượng Amoni (NH4+) vượt Quy chuẩn 3,536 lần.

Như vậy, kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước biển tại các bãi tắm tỉnh Nghệ An cơ bản đáp ứng yêu cầu cho mục đích vùng bãi tắm. Trong thời gian qua Trung tâm đã thực hiện các đợt quan trắc theo kế hoạch đã đề ra và báo cáo thông tin kịp thời tới các cơ quan ban ngành, địa phương và công bố trên trang web của Sở TN&MT…

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An).

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 472
  • Trong tuần: 7 510
  • Tất cả: 651199