Nghệ An: Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh thành trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, ngày 31/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ban hành “Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.  Tại Quyết định nêu rõ lộ trình thực hiện trong năm 2019 sẽ thí điểm đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên cơ sở Bộ chỉ số này. Từ năm 2020, áp dụng chính thức Bộ chỉ số để đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương trên phạm vi cả nước

Đồng thời, hằng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường đã các văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các nội dung liên quan tới triển khai tính toán thí điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương.

Bộ chỉ số gồm có 27 chỉ số thành phần, được cấu trúc thành hai nhóm:

Nhóm thứ nhất, tập trung đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường với 26 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua việc tự đánh giá của địa phương như: Tỷ lệ cơ sở y tế có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn, số lượng sự cố môi trường do chất thải gây ra; tỷ lệ xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng...

Nhóm thứ hai, đánh giá mức độ hài lòng của người dân về chất lượng môi trường sống với 1 chỉ số thành phần, được tính toán thông qua điều tra xã hội học.

Tại Nghệ An, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thu thập, tổng hợp và tự đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường hằng năm. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số môi trường trên địa bàn tỉnh.

          Trên cơ sở kết quả tự đánh giá do các địa phương gửi về và tổng hợp kết quả điều tra xã hội học của Uỷ ban trung ương mặt trận tổ quốc  Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát, thẩm tra, thẩm định kết quả thực hiện Bộ chỉ số của các địa phương. Kết quả như sau:

 

Năm 2020: Kết quả thực hiện Bộ chỉ số năm 2020 của các địa phương được chia thành 03 mức: mức tốt, mức khá, mức trung bình. Tỉnh Nghệ An được xếp loại ở mức trung bình

Năm 2021: Tổng số điểm tăng 10,81 điểm so với năm 2020 và thuộc Top 10 cả nước.

Năm 2022: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện đánh giá kết quả và có Công văn số  1477/STNMT-BVMT ngày 14/3/2023 báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng quy định./.

                                                                                                                                                                             Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 470
  • Trong tuần: 9 776
  • Tất cả: 527722