Phòng Thí nghiệm, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đáp ứng được các yêu cầu về duy trì việc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 theo Thông báo của Văn Phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

                Ngày 23/8/2023 Giám đốc Văn Phòng Công nhận Chất lượng đã ký Công văn số 1168/VPCNCL về việc thông báo kết quả đánh giá giám sát.

Theo đó, Phòng Thí nghiệm - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đáp ứng được các yêu cầu về duy trì việc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.

Như vậy, Sau 11 năm áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2005 và hơn 03 năm áp dụng ISO/IEC 17025:2017 đối với hoạt động thử nghiệm. Ban đầu chỉ mới 9 thông số (năm 2012) được công nhận cho thành phần môi trước nước, đến nay Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã mở rộng cho nhiều thành phần môi trường khác. Đồng thời cũng luôn duy trì và áp dụng tốt hệ thống ISO/IEC 17025:2017.

Với việc tiếp tục đáp ứng được các yêu cầu về duy trì việc công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 cho nhiều thông số và thành phần môi trường một lần nữa  khẳng định năng lực chuyên môn của tập thể Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An. Đồng thời, đây cũng là một thách thức không nhỏ đòi hỏi nhiều nguồn lực để tiếp tục duy trì và áp dụng đầy đủ, có hiệu quả ISO/IEC 17025:2017.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 658
  • Trong tuần: 8 710
  • Tất cả: 650711