Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 34/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư:

1. Mức phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường như sau:

Vùng Đồng bằng sông Hồng:

+ Dưới 16 thông số là 42.000.000 đồng;

+ Từ 16 đến 30 thông số là 50.400.000 đồng;

+ Từ 31 đến 45 thông số là 58.800.000 đồng;

+ Từ 46 đến 60 thông số là 67.200.000 đồng;

+ Trên 60 thông số là 75.600.000 đồng.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc:

+ Dưới 16 thông số là 46.200.000 đồng;

+ Từ 16 đến 30 thông số là 55.440.000 đồng;

+ Từ 31 đến 45 thông số là 64.680.000 đồng;

+ Từ 46 đến 60 thông số là 73.920.000 đồng;

+ Trên 60 thông số là 83.160.000 đồng.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung:

+ Dưới 16 thông số là 50.400.000 đồng;

+ Từ 16 đến 30 thông số là 60.480.000 đồng;

+ Từ 31 đến 45 thông số là 70.560.000 đồng;

+ Từ 46 đến 60 thông số là 80.640.000 đồng;

+ Trên 60 thông số là 90.720.000 đồng.

Vùng Tây Nguyên:

+ Dưới 16 thông số là 54.600.000 đồng;

+ Từ 16 đến 30 thông số là 65.520.000 đồng;

+ Từ 31 đến 45 thông số là 76.440.000 đồng;

+ Từ 46 đến 60 thông số là 87.360.000 đồng;

+ Trên 60 thông số là 98.280.000 đồng.

Vùng Nam Bộ:

+ Dưới 16 thông số là 58.800.000 đồng;

+ Từ 16 đến 30 thông số là 70.560.000 đồng;

+ Từ 31 đến 45 thông số là 82.080.000 đồng;

+ Từ 46 đến 60 thông số là 94.080.000 đồng;

+ Trên 60 thông số là 105.840.000 đồng.

2. Tổ chức thu phí phải nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định và thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định.

Thông tư 34/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 15/7/2023

 

 

 

                                                Phòng Kế hoạch Tài chính

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 585
  • Trong tuần: 7 623
  • Tất cả: 651312