Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường triển khai xây dựng “Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030”

 

 

Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề cương “Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 311/QĐ-STNMT ngày 31/3/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ Xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030;

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Một số hình ảnh điều tra, lấy mẫu tại hiện trường

Trên cơ sở đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tích cực chủ động triển khai, bám sát nội dung thuyết minh Đề cương và kế hoạch thực hiện. Đến nay, việc khảo sát, lấy mẫu tại các huyện, thị xã, thành phố để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường đã hoàn tất theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Sau khi tiến hành khảo sát chúng tôi đã lấy được 104 mẫu trên tổng số 104 mẫu theo cương đã được phê duyệt.

Dự kiến trong thời gian tới, Trung tâm sẽ triển khai công tác kiểm kê các nguồn khí thải trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, đây là một nội dung mới và tương đối khó nên Trung tâm dự kiến sẽ liên hệ và phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá chất lượng môi trường không khí bằng phương pháp mô hình để hoàn thiện “Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030” trong thời gian sớm nhất.

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An)

 


 

 

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 493
  • Trong tuần: 7 531
  • Tất cả: 651220