Rà soát giảm bớt thủ tục trong giải quyết hồ sơ giao khu vực biển

Bộ TN&MT vừa cho biết, hiện Bộ đang tiếp tục rà soát, đề xuất giảm bớt một số thủ tục lấy ý kiến nội bộ trong các cơ quan nhà nước trong trình tự giải quyết hồ sơ giao khu vực biển trong quá trình hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển thì Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định giao khu vực biển đối với khu vực biển có một phần diện tích nằm trong vùng biển 06 hải lý và có một phần diện tích nằm ngoài vùng biển 06 hải lý. Quy định này đã mở rộng phạm vi thẩm quyền giao khu vực biển cho UBND cấp tỉnh so với Nghị định số 51/2014/NĐ-CP trước đây, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan (Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thủy sản...).

Các quy định về thủ tục hành chính trong giao khu vực biển đã được xây dựng theo hướng giảm đến mức tối đa các yêu cầu về hồ sơ, rút ngắn tối đa thời hạn giải quyết nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Bộ cũng đang tiếp tục rà soát, đề xuất giảm bớt một số thủ tục lấy ý kiến nội bộ trong các cơ quan nhà nước trong trình tự giải quyết hồ sơ giao khu vực biển trong quá trình hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.

Về tiền sử dụng khu vực biển, tại Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã quy định khung giá tiền sử dụng khu vực biển bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội cũng như các yếu tố liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên biển. Tại điểm c khoản 2 Điều 34 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP đã quy định căn cứ khung giá tiền sử dụng khu vực biển, UBND cấp tỉnh ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó, UBND cấp huyện có biển quyết định giao khu vực biển cho cá nhân Việt Nam để nuôi trồng thủy sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Thủy sản nằm trong vùng biển 03 hải lý tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của đất liền và các đảo; trong trường hợp này không phải nộp tiền sử dụng biển.

                                                                                               Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 7 055
  • Tất cả: 725319