Trung tâm Kỹ Thuật Tài nguyên và Môi trường: Tiến độ thực hiện công trình Cắm mốc hành lang bờ biển tỉnh Nghệ An

            

          Thực hiện theo Quyết định 1527/QĐ-STNMT ngày 29/11/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ Cắm mốc hành lang bờ biển tỉnh Nghệ An cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. Đến nay, Trung tâm đã xác định ranh giới, vị trí cắm mốc của 225 mốc cần cắm trên địa bàn thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai, các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu theo phương án được phê duyệt; Đo đạc định vị vị trí cắm của 225/225 mốc cần cắm; Tổ chức đúc đầy đủ 225 mốc theo số lượng mốc cần thiết lập; Vận chuyển các mốc đến vị trí cắm mốc và tổ chức cắm được 73/225 mốc tại thực địa.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ Trung tâm gặp nhiều khó khăn như: Thời tiết nắng mưa thất thường làm ảnh hưởng nhiều đến công tác ngoại nghiệp; Vị trí mốc tại thực địa theo thiết kế nằm vào khu vực nền đất không ổn định, đường giao thông, công trình đã xây dựng; Khối lượng mốc lớn nên vận chuyển vào điểm thi công tương đối chậm.

 

Anh-tin-bai

Phòng TNMT phối hợp với Tổ đo đang kiểm tra tại thực địa

Tại thị xã Cửa Lò có một số mốc nằm trong quy hoạch hoặc trong các dự án đã được giao, cho thuê đất, khi chôn mốc sẽ khó khăn cho việc quản lý sau này,  Trung tâm đã phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Cửa Lò, chính quyền địa phương các xã Nghi Hải, Nghi Hương, Nghi Thủy đi kiểm tra tại thực địa và xin ý kiến xử lý đối với các mốc giới nằm trong phạm vi các dự án đã được giao, cho thuê đất tại thị xã Cửa Lò.

Anh-tin-bai

Tổ đo đang thực hiện đo định vị vị trí tọa độ mốc HLBVBB

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch đề ra./.                                

Nguồn: TTKTTNMT                   

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 648
  • Trong tuần: 9 954
  • Tất cả: 527900