Lấy ý kiến góp ý quy định về tài chính đất đai và giá đất

Thường trực Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội vừa tổ chức Toạ đàm Góp ý về các quy định của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liên quan đến tài chính về đất đai và giá đất.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Luật Đất đai là đạo luật phức tạp, có ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội với phạm vi tác động sâu rộng. Việc sửa đổi Luật Đất đai hướng tới gỡ bỏ những nút thắt chồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, giúp ổn định đời sống xã hội, tiếp thêm động lực cho thị trường bất động sản. Theo đó, điều chỉnh tài chính về đất đai và giá đất là vấn đề pháp lý nên cần phải có cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn.

Nhất trí với nhận định của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế về ý nghĩa quan trọng của các quy định liên quan đến tài chính về đất đai và giá đất trong dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu tham dự Toạ đàm cũng nêu thực tế, định giá đất sát với thị trường luôn là yêu cầu được đặt ra khi xây dựng pháp luật về đất đai, nhưng cũng là vấn đề không hề đơn giản.

Các đại biểu dự Tọa đàm cơ bản đồng tình với bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1.1 của năm; Chính phủ xây dựng tiêu chuẩn định giá tài sản; mở rộng áp dụng biện pháp đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất; đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình định giá đất ở địa phương một các thường xuyên, chuyên nghiệp, thanh tra đột xuất trong quá trình thực hiện các dự án trọng điểm.

Một số ý kiến cho rằng, quy định về Hội đồng thẩm định và tổ chức tư vấn về giá đất trong dự thảo Luật chưa bảo đảm độc lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương. Cụ thể, thành phần Hội đồng thẩm định giá được quy đinh tại dự thảo Luật có cơ cấu như mặt trận, với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan, ban hành... Theo các đại biểu, Hội đồng thẩm định giá cần được quy định với tổ chức, thành phần như một quan chuyên môn độc lập, hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và chính xác.

Với 12 ý kiến phát biểu trực tiếp, 2 báo cáo đề dẫn được chuẩn bị công phu, đề cập nhiều vấn đề liên quan đến các quy định về tài chính đất đai, giá đất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), phát biểu kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, tọa đàm đã có cho nhiều gợi ý rất hữu ích đối với cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra.

Theo https://monre.gov.vn/

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 525
  • Trong tuần: 9 831
  • Tất cả: 527777