Nghệ An ban hành quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND về quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực từ ngày 23/3/2023).

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định ngoài các hình thức xử phạt chính (như phạt cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu tang vật, tước quyền sử dụng giấy phép) thì tùy theo hành vi vi phạm mà người ra quyết định phải áp dụng hình thức các pháp khắc phục hậu quả phù hợp như: Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, ...

Trước đây, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định về biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm” đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; lấn, chiếm đất; gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác. Tuy nhiên, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP không quy định mức khắc phục hậu quả, cũng như chưa phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm nêu trên, do đó trong thực tiễn có nhiều khó khăn trong việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm” khi xử lý vi phạm đối với các hành vi nêu trên.

Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Theo đó, tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định 16 biện pháp khắc phục hậu quả trong đó có biện pháp buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; đồng thời, tại điểm a Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP quy định: “a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương để quy định mức độ khôi phục đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định này”

Do đó, việc ban hành Quyết định quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An là cần thiết theo quy định của Chính phủ, đảm bảo việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm” thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh Nghệ An.

                                                               Nguồn: Phòng Quản lý Đất đai

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 553
  • Trong tuần: 9 859
  • Tất cả: 527805