Nghệ An đang tập trung hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện

 

Ngày 08/02/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 604/STNMT-QLĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã về việc tập trung hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Theo đó đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện của 20/21 đơn vị và đã phối hợp với các Sở, ban ngành tổ chức Hội nghị thẩm định cho 19/20 đơn vị. Sau thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực) đã có Thông báo kết quả thẩm định gửi UBND cấp huyện để hoàn thiện hồ sơ.

Để kịp thời trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1) UBND các huyện, thành phố, thị xã (trừ thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu): Tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội đồng thẩm định, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20/02/2023.

2) UBND thị xã Hoàng Mai: Tiếp thu ý kiến các Sở, ban ngành, hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức Hội nghị thẩm định. Hoàn thành trước ngày 15/02/2023.

3) UBND huyện Quỳnh Lưu: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến các Sở, ban ngành và tổ chức thẩm định. Hoàn thành trước ngày 13/02/2023.

Đây là nội dung quan trọng đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm triển khai thực hiện kịp thời./.

 

Nguồn: Phòng Quản lý Đất đai

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 439
  • Trong tuần: 9 745
  • Tất cả: 527691