Nghệ An tập trung lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

Luật Đất đai năm 2013 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2014 đã tạo được bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Tuy nhiên, sau gần 10 năm áp dụng vào cuộc sống, Luật Đất đai cần được sửa đổi, bổ sung để giải quyết những tồn tại vướng mắc, tạo ra động lực mới, thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế.

Ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); Trong đó đối tượng là các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; các tổ chức chính trị - xã hội; các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học... với mục đích huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả, phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/01/2023  giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện để đạt chất lượng cao nhất.

Trên tinh thần đó, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhằm đảm bảo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới tất cả các tầng lơp nhân dân, cụ thể như sau:

- Giao UBND cấp xã phổ biến Luật Đất đai (sửa đổi) qua hệ thống thông tin của địa phương như loa, đài; Tổ chức hội nghị, hội thảo theo từng xã, phường, thị trấn hoặc khu vực tại địa phương theo từng khối, xóm, cụm dân cư...

- Giao phòng Văn hóa - Thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);  Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/01/2023 của UBND tỉnh...

- Giao Trung tâm văn hóa thể thao và Truyền thông tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình...

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có những điểm mới, nổi bật so với Luật đất đai 2013. Vì vậy, để việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đi vào thực chất, huy động được trí tuệ toàn dân, tạo được sử đồng thuận khi Luật đất đai có hiệu lực áp dụng vào thực tế thì UBND cấp huyện cần nắm rõ, phân loại để xin ý kiến cho phù hợp từng đối tượng cụ thể; ví dụ như:

Đối với các hộ gia đình, cá nhân là các vấn đề như quy định pháp luật về các quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;Định giá đất phù hợp với giá trị trường; hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp; nhận chuyển nhượng đất trồng lúa...

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp là quy định về xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp;Về cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất; thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại...

Đối với các đơn vị quản lý nhà nước là các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đất có nguồn gốc nông, lâm trường...

Luật Ðất đai là đạo luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, tới tất cả các tổ chức và từng người dân. Vì vậy, UBND cấp huyện cần xác định việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm, cần tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia góp ý đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất.

                                                         

                                                         Nguồn: Phòng Quản lý Đất đai

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 560
  • Trong tuần: 9 866
  • Tất cả: 527812