Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 07/7/2023, tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVIII đã thông qua các Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở danh mục công trình, dự án kèm theo các Nghị quyết, thông báo cho các Chủ đầu tư dự án trên địa bàn mình quản lý xác định rõ nguồn lực đầu tư, tiến độ, khả năng thực hiện dự án trong thời gian còn lại của năm 2023 làm cơ sở đề xuất bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện trình UBND tỉnh phê duyệt (hoàn thành trước ngày 31/7/2023); đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư các dự án, người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp lấy từ đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ lập thủ tục, hồ sơ để được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được báo cáo, đề nghị của một số huyện và tham mưu UBND tỉnh bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đối với các huyện: Anh Sơn, Kỳ Sơn, Hoàng Mai, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Thái Hòa và thành phố Vinh. Đối với các địa bàn khác hiện đang tổng hợp, rà soát để trình UBND tỉnh phê duyệt (qua Sở Tài nguyên và Môi trường)./.

 

                                                          Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 7 542
  • Tất cả: 729514