Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Hội nghị Thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Thực hiện Luật Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai, Thông tư 01/2021/TT-BTNMT và chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5350/STNMT-QLĐĐ ngày 05/9/2023 về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. Vừa qua,  hội đồng thẩm định tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và sự có mặt của các sở ban ngành là thành viên Hội đồng thẩm định, gồm: Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ; Phòng Nông nghiệp - Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Anh-tin-bai

Tại hội nghị thẩm định, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Văn Nông - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, UBND huyện, thị và đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và tiếp thu giải trình các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định. Các thành viên hội đồng thẩm định và đại biểu dự họp góp ý bổ sung các ý kiến và cơ bản thống nhất với phương án báo cáo trên. Đồng chí chủ trì Thái Văn Nông nhấn mạnh:

          - Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai tương đối thấp do nhiều nguyên nhân khách quan cần đánh giá cụ thể tồn tại và nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Cập nhật đầy đủ các công trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư để làm cơ sở hoàn tất thủ tục đất đai trong năm 2023.

-  Rà soát đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các công trình, dự án có đủ căn cứ pháp lý và có tính khả thi thực hiện cao, các công trình dự án đã hết hạn nghị quyết và không có nguồn vốn sẽ không đưa vào kế hoạch.

Anh-tin-bai

UBND huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai phối hợp với đơn vị tư vấn - Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai theo đúng tiến độ và đúng tiêu chí hội nghị đề ra./.

Nguổn: TTKTTNMT

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 9 712
  • Tất cả: 527658