CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 22/11/2023
Ngày kết thúc: 07/12/2023
Lượt xem:17
2
Ngày bắt đầu: 22/11/2023
Ngày kết thúc: 07/12/2023
Lượt xem:21
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 24/11/2023
Lượt xem:28
2
Ngày bắt đầu: 09/11/2023
Ngày kết thúc: 24/11/2023
Lượt xem:28
3
Ngày bắt đầu: 31/10/2023
Ngày kết thúc: 14/11/2023
Lượt xem:36
4
Ngày bắt đầu: 20/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:48
5
Ngày bắt đầu: 18/10/2023
Ngày kết thúc: 02/11/2023
Lượt xem:29
6
Ngày bắt đầu: 12/10/2023
Ngày kết thúc: 27/10/2023
Lượt xem:34
7
Ngày bắt đầu: 11/10/2023
Ngày kết thúc: 26/10/2023
Lượt xem:34
8
Ngày bắt đầu: 26/09/2023
Ngày kết thúc: 11/10/2023
Lượt xem:44
9
Ngày bắt đầu: 12/09/2023
Ngày kết thúc: 27/09/2023
Lượt xem:71
10
Ngày bắt đầu: 11/09/2023
Ngày kết thúc: 26/09/2023
Lượt xem:51
11
Ngày bắt đầu: 07/09/2023
Ngày kết thúc: 22/09/2023
Lượt xem:53
12
Ngày bắt đầu: 07/09/2023
Ngày kết thúc: 22/09/2023
Lượt xem:45
13
Ngày bắt đầu: 28/08/2023
Ngày kết thúc: 11/09/2023
Lượt xem:43
14
Ngày bắt đầu: 09/08/2023
Ngày kết thúc: 24/08/2023
Lượt xem:75
15
Ngày bắt đầu: 01/08/2023
Ngày kết thúc: 15/08/2023
Lượt xem:69
16
Ngày bắt đầu: 13/07/2023
Ngày kết thúc: 28/07/2023
Lượt xem:75
17
Ngày bắt đầu: 03/07/2023
Ngày kết thúc: 18/07/2023
Lượt xem:78
18
Ngày bắt đầu: 26/06/2023
Ngày kết thúc: 10/07/2023
Lượt xem:52
19
Ngày bắt đầu: 19/06/2023
Ngày kết thúc: 03/07/2023
Lượt xem:58
20
Ngày bắt đầu: 17/06/2023
Ngày kết thúc: 01/07/2023
Lượt xem:81
21
Ngày bắt đầu: 16/06/2023
Ngày kết thúc: 30/06/2023
Lượt xem:168
22
Ngày bắt đầu: 09/06/2023
Ngày kết thúc: 24/06/2023
Lượt xem:78
23
Ngày bắt đầu: 09/06/2023
Ngày kết thúc: 24/06/2023
Lượt xem:69
24
Ngày bắt đầu: 06/06/2023
Ngày kết thúc: 21/06/2023
Lượt xem:71
25
Ngày bắt đầu: 22/05/2023
Ngày kết thúc: 06/06/2023
Lượt xem:91
26
Ngày bắt đầu: 18/05/2023
Ngày kết thúc: 03/06/2023
Lượt xem:86
27
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 02/06/2023
Lượt xem:89
28
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 30/05/2023
Lượt xem:98
29
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 30/05/2023
Lượt xem:109
30
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 13/05/2023
Lượt xem:139
31
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 13/05/2023
Lượt xem:114
32
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 13/05/2023
Lượt xem:190
33
Ngày bắt đầu: 27/04/2023
Ngày kết thúc: 12/05/2023
Lượt xem:146
34
Ngày bắt đầu: 25/04/2023
Ngày kết thúc: 10/05/2023
Lượt xem:173
35
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 09/05/2023
Lượt xem:101
36
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 09/05/2023
Lượt xem:111
37
Ngày bắt đầu: 21/04/2023
Ngày kết thúc: 06/05/2023
Lượt xem:157
38
Ngày bắt đầu: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:169
39
Ngày bắt đầu: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:110
40
Ngày bắt đầu: 18/04/2023
Ngày kết thúc: 03/05/2023
Lượt xem:123
41
Ngày bắt đầu: 12/04/2023
Ngày kết thúc: 27/04/2023
Lượt xem:156
42
Ngày bắt đầu: 07/04/2023
Ngày kết thúc: 22/04/2023
Lượt xem:168
43
Ngày bắt đầu: 07/04/2023
Ngày kết thúc: 22/04/2023
Lượt xem:159
44
Ngày bắt đầu: 04/04/2023
Ngày kết thúc: 19/04/2023
Lượt xem:492
45
Ngày bắt đầu: 22/03/2023
Ngày kết thúc: 05/04/2023
Lượt xem:126
46
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:122
47
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:131
48
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:125
49
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:134
50
Ngày bắt đầu: 14/03/2023
Ngày kết thúc: 29/03/2023
Lượt xem:134
123
Thông báo
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 345
  • Trong tuần: 7 831
  • Tất cả: 729803