Tập tin tải về:
Chưa có tập tin tải về!
Thông báo:
Không tồn tại văn bản dự thảo theo điều kiện
(*): Thông tin bắt buộc
Ngày đóng góp: 31/05/2023
Họ và tên (*):
Địa chỉ (*):
Số điện thoại (*):
Email:
Tiêu đề (*):
Nội dung (*):
Mã kiểm tra
Nhập mã kiểm tra
  Gửi ý kiến Xóa nội dung
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 22/05/2023
Ngày kết thúc: 06/06/2023
Lượt xem:21
2
Ngày bắt đầu: 18/05/2023
Ngày kết thúc: 03/06/2023
Lượt xem:20
3
Ngày bắt đầu: 17/05/2023
Ngày kết thúc: 02/06/2023
Lượt xem:18
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXEM CHI TIẾTTẬP TIN
1
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 30/05/2023
Lượt xem:36
2
Ngày bắt đầu: 15/05/2023
Ngày kết thúc: 30/05/2023
Lượt xem:42
3
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 13/05/2023
Lượt xem:47
4
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 13/05/2023
Lượt xem:51
5
Ngày bắt đầu: 28/04/2023
Ngày kết thúc: 13/05/2023
Lượt xem:41
6
Ngày bắt đầu: 27/04/2023
Ngày kết thúc: 12/05/2023
Lượt xem:45
7
Ngày bắt đầu: 25/04/2023
Ngày kết thúc: 10/05/2023
Lượt xem:70
8
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 09/05/2023
Lượt xem:44
9
Ngày bắt đầu: 24/04/2023
Ngày kết thúc: 09/05/2023
Lượt xem:28
10
Ngày bắt đầu: 21/04/2023
Ngày kết thúc: 06/05/2023
Lượt xem:53
11
Ngày bắt đầu: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:33
12
Ngày bắt đầu: 19/04/2023
Ngày kết thúc: 04/05/2023
Lượt xem:46
13
Ngày bắt đầu: 18/04/2023
Ngày kết thúc: 03/05/2023
Lượt xem:51
14
Ngày bắt đầu: 12/04/2023
Ngày kết thúc: 27/04/2023
Lượt xem:66
15
Ngày bắt đầu: 07/04/2023
Ngày kết thúc: 22/04/2023
Lượt xem:70
16
Ngày bắt đầu: 07/04/2023
Ngày kết thúc: 22/04/2023
Lượt xem:91
17
Ngày bắt đầu: 04/04/2023
Ngày kết thúc: 19/04/2023
Lượt xem:373
18
Ngày bắt đầu: 22/03/2023
Ngày kết thúc: 05/04/2023
Lượt xem:75
19
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:63
20
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:71
21
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:75
22
Ngày bắt đầu: 16/03/2023
Ngày kết thúc: 31/03/2023
Lượt xem:79
23
Ngày bắt đầu: 14/03/2023
Ngày kết thúc: 29/03/2023
Lượt xem:76
24
Ngày bắt đầu: 10/03/2023
Ngày kết thúc: 25/03/2023
Lượt xem:85
25
Ngày bắt đầu: 09/03/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:110
26
Ngày bắt đầu: 09/03/2023
Ngày kết thúc: 24/03/2023
Lượt xem:102
27
Ngày bắt đầu: 07/03/2023
Ngày kết thúc: 22/03/2023
Lượt xem:85
28
Ngày bắt đầu: 07/03/2023
Ngày kết thúc: 22/03/2023
Lượt xem:71
29
Ngày bắt đầu: 03/03/2023
Ngày kết thúc: 18/03/2023
Lượt xem:113
30
Ngày bắt đầu: 28/02/2023
Ngày kết thúc: 15/03/2023
Lượt xem:128
31
Ngày bắt đầu: 13/02/2023
Ngày kết thúc: 28/02/2023
Lượt xem:99
32
Ngày bắt đầu: 10/02/2023
Ngày kết thúc: 25/02/2023
Lượt xem:148
33
Ngày bắt đầu: 09/02/2023
Ngày kết thúc: 24/02/2023
Lượt xem:98
34
Ngày bắt đầu: 09/02/2023
Ngày kết thúc: 24/02/2023
Lượt xem:90
35
Ngày bắt đầu: 09/02/2023
Ngày kết thúc: 24/02/2023
Lượt xem:143
36
Ngày bắt đầu: 02/02/2023
Ngày kết thúc: 17/02/2023
Lượt xem:189
37
Ngày bắt đầu: 16/01/2023
Ngày kết thúc: 01/02/2023
Lượt xem:130
38
Ngày bắt đầu: 11/01/2023
Ngày kết thúc: 26/01/2023
Lượt xem:105
39
Ngày bắt đầu: 11/01/2023
Ngày kết thúc: 26/01/2023
Lượt xem:101
40
Ngày bắt đầu: 05/01/2023
Ngày kết thúc: 20/01/2023
Lượt xem:100
41
Ngày bắt đầu: 30/12/2022
Ngày kết thúc: 13/01/2023
Lượt xem:143
42
Ngày bắt đầu: 29/12/2022
Ngày kết thúc: 13/01/2023
Lượt xem:116
43
Ngày bắt đầu: 24/11/2022
Ngày kết thúc: 09/12/2022
Lượt xem:157
44
Ngày bắt đầu: 16/11/2022
Ngày kết thúc: 01/12/2022
Lượt xem:165
45
Ngày bắt đầu: 15/11/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:116
46
Ngày bắt đầu: 15/11/2022
Ngày kết thúc: 30/11/2022
Lượt xem:147
47
Ngày bắt đầu: 14/11/2022
Ngày kết thúc: 29/11/2022
Lượt xem:171
48
Ngày bắt đầu: 10/11/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem:177
49
Ngày bắt đầu: 10/11/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem:197
50
Ngày bắt đầu: 09/11/2022
Ngày kết thúc: 24/11/2022
Lượt xem:161
123
Thông báo

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 654
  • Trong tuần: 9 960
  • Tất cả: 527906