Tầm quan trọng về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra

Giám sát hoạt động Đoàn thanh tra là công việc quan trọng nhằm bảo đảm thanh tra đúng pháp luật, phù hợp với thực tế. Luật Thanh tra năm 2022 đã luật hóa các quy định về việc giám sát hoạt động động của Đoàn thanh tra được quy định tại Điều 98 Luật Thanh tra 2022, với nội dung như sau:

(1) Việc chấp hành các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra.

(2) Việc chấp hành chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra; việc thực hiện quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo.

(3) Việc chấp hành quy định của pháp luật về các hành vi bị nghiêm cấm của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra; việc tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hoạt động của Đoàn thanh tra.

Luật Thanh tra năm 2022 có quy định về một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra là giám sát Đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra và quy định về nội dung, thành phần, thời gian và phương thức giám sát đối với người thực hiện giám sát. Quyết định giám sát phải được ban hành cùng thời điểm ban hành quyết định thanh tra hoặc trong quá trình tiến hành thanh tra khi có thông tin, phản ánh, kiến nghị, tố cáo về hoạt động của đoàn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người thực hiện giám sát…

Để hoàn thành tốt việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, công chức được giao nhiệm vụ giám sát không chỉ cần nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò, trách nhiệm công vụ, không ngừng học tập và nghiên cứu sâu nghiệp vụ chuyên môn ở các lĩnh vực, đảm bảo năng lực công tác ngày càng hiệu quả, chất lượng mà còn phải được bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng nhất định về việc giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

                                                                                        Vương Đình Bản – Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1081
  • Trong tuần: 8 296
  • Tất cả: 729452