Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2023

Trong thời gian qua tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo về các nội dung liên quan đến tài nguyên và môi trường (đặc biệt là đất đai) có chiều hướng diễn biến phức tạp và có nhiều vụ việc phức tạp, kéo nhiều thời gian). Trước tình hình đó, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm chỉ đạo việc xử lý, giải quyết đơn thư của công dân, tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân, rà soát lại tính pháp lý của các quyết định giải quyết khiếu tố của các cấp. Nhờ đó, đã phần nào giải toả được bức xúc, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị của tỉnh.

- Về công tác tiếp dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã thực hiện tiếp 98 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, thỉnh cầu, Nội dung chủ yếu công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, hỏi chính sách pháp luật trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản; khiếu nại trong lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng, hỏi chính sách pháp luật đất đai, kiến nghị việc UBND cấp huyện không giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân,... Thông qua công tác tiếp dân, cán bộ tiếp dân đã kịp thời giải thích, giải đáp những bức xúc, vướng mắc của công dân.

- Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 343 đơn thư, trong đó: 92 đơn khiếu nại (chiếm 27%), 48 đơn tố cáo (chiếm 5%); 227 đơn kiến nghị (chiếm 66%); 7 đơn tranh chấp đất đai (chiếm 2%).

          Trong tổng số đơn nhận, có 75 đơn (khiếu nại 48, tranh chấp: 0, kiến nghị, phản ánh 26, tố cáo 01) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết; 81 đơn thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường và 187 đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện (Đã xử lý 187/187 đơn thư: chuyển 97, hướng dẫn 06, đôn đốc giải quyết 05, lưu theo dõi 69 đơn).

Nhìn chung, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm đã được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền, không có tái khiếu, tái tố. Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở TN&MT đối với công tác Thanh tra của Sở. Mặt khác trong quá trình thụ lý, xác minh được công khai, dân chủ và vận dụng đúng pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Sở với các cấp, các ngành trong việc giải  quyết đơn khiếu nại, tố cáo.

                                  Phùng Thị Hương- Thanh tra viên Sở TN&MT.

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 7 059
  • Tất cả: 650748