Chi bộ Trung tâm Quan trắc sinh hoạt chuyên đề quý I/2023 về Triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực Quan trắc môi trường - Hoạt động thử nghiệm

 

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ, ngày 03/3/2023 Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường trong lĩnh vực Quan trắc môi trường - Hoạt động thử nghiệm”.

Nội dung chuyên đề được các đảng viên phòng Thí nghiệm được giao chuẩn bị. Chuyên đề nêu tổng quan về các điều, khoản được quy định tại Luật BVMT năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT, trong đó tập trung nêu và làm rõ thêm các điều khoản liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường, như quy định chung về quan trắc môi trường (QTMT), hệ thống QTMT, đối tượng QTMT, trách nhiệm QTMT, điều kiện hoạt động QTMT, quan trắc nước thải, bụi, khí thải công nghiệp và quản lý số liệu QTMT được quy định từ điều 106-113 của Luật BVMT 2020; điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT, trách nhiệm của tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ QTMT được quy định tại các điều 91,93,95 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP; các nội dung liên quan đến kỹ thuật quan trắc chất lượng môi trường định kỳ, quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị; quan trắc nước thải, khí thải và bùn thải; QA và QC trong QTMT; hệ thống quản lý chất lượng QTMT, hoạt động thủ nghiệm thành thạo, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường được nêu tại các chương II, III, IV và chương V của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên tham gia thảo luận sôi nổi, trách nhiệm, nhiều ý kiến góp ý, đề xuất sát thực và có tính xây dựng cao.

Đây là một trong những hoạt động định kỳ hết sức thiết thực và ý nghĩa với toàn thể đảng viên. Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đảng viên thêm rõ hơn các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quan trắc môi trường, vận dụng vào thực tế hoạt động của đơn vị đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt của Chi bộ.

                                                                                                                 Nguồn: TT quan trắc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 535
  • Trong tuần: 7 573
  • Tất cả: 651262