Họp ban chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo

Mới đây, Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh họp đánh giá kết quả 10 tháng triển khai thực hiện Chương trình 1838 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự cuộc hộp, ông Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Sau gần 10 tháng triển khai thực hiện Chương trình 1838, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực ủng hộ Chương trình bằng nhiều hình thức với số tiền quy đổi là 476 tỷ đồng. Từ nguồn lực này đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 5.322 ngôi nhà, đạt gần 97% so với kế hoạch của năm 2023 (5.500 ngôi nhà). Trong đó, các địa phương đã tự vận động thực hiện được 1.386 ngôi nhà, vượt 81 nhà so với đăng ký thực hiện trong năm 2023 của các địa phương.

Trong đó, có 9 địa phương thực hiện đạt và vượt mức đăng ký trong năm 2023 (cả về kinh phí đã tiếp nhận và số nhà đã thực hiện), gồm: Quế Phong, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ, Diễn Châu, Quỳ Hợp, Đô Lương, thị xã Cửa Lò, thị xã Hoàng Mai; 4 địa phương đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ vượt mức đăng ký vận động năm 2023, gồm: Tương Dương, Thanh Chương, thị xã Thái Hòa, Nghi Lộc.

Từ nguồn hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia, toàn tỉnh đã thực hiện được 1.464 nhà. Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2023, tính cả 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 6.786 nhà (gồm: 3.553 nhà lắp ghép; 2.832 nhà xây mới và 401 nhà sửa chữa).

Công an tỉnh là đơn vị tiên phong, dẫn đầu trong triển khai thực hiện Chương trình 1838, đã hoàn tất 2.820 nhà lắp ghép (đợt 1) và bàn giao cho người dân đưa vào sử dụng. Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện 733 nhà lắp ghép (đợt 2); đến nay, đã hoàn thành thi công 733 nền móng nhà, triển khai lắp ghép xong 633/733 căn nhà.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc vận động cán bộ, công chức, người lao động, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ các nguồn lực để thực hiện Chương trình; tích cực khảo sát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc…

Việc rà soát, phê duyệt đối tượng có nhu cầu hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở trong cả giai đoạn 2023-2025 của một số địa phương còn chậm, phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần. Các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu đến nay vẫn chưa hoàn thành việc rà soát, phê duyệt lại danh sách đối tượng thụ hưởng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm đảm bảo không bị trùng lặp đối tượng thụ hưởng. Điều này gây ảnh hưởng đến việc cân đối, phân bổ nguồn hỗ trợ từ quỹ cấp tỉnh và không tranh thủ triệt để được nguồn hỗ trợ của Trung ương để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người dân.

Tiến độ giải ngân nguồn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững mới chỉ đạt 34,4%. Việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm của một số địa phương chưa kịp thời, còn lệch so với kết quả phê duyệt đối tượng có nhu cầu hỗ trợ.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền ở một số địa phương, đơn vị chưa được chú trọng; công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình thực hiện còn hạn chế. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chấp hành đúng chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu. Việc huy động nguồn lực để triển khai thực hiện Chương trình ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc cập nhật dữ liệu rà soát, phê duyệt đối tượng, hỗ trợ kinh phí vào phần mềm quản lý Chương trình còn chậm và thiếu đồng bộ.

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo thống nhất việc phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương trong thời tới sẽ trừ đi số chỉ tiêu địa phương đã đăng ký. Việc phân bổ các chỉ tiêu cho các địa phương sẽ được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo sau khi có đề xuất của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo. Đối với những ngôi nhà đã xây dựng hoàn thành thì phải có thông tin cụ thể đến các nhà tài trợ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức cuộc họp với các địa phương vào khoảng thời gian trong tháng 3 - 4/2024. Đối với các cơ quan trong tỉnh đã đăng ký hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Chương trình 1838 thì phải nỗ lực hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2024. Đồng thời, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh lưu ý, cố gắng tìm kiếm các nguồn lực, phát huy nội lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phải ứng xử linh động, linh hoạt trong việc tham mưu các nội dung cho các Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Sở

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 7 535
  • Tất cả: 729507