Kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2023

Thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã cơ bản triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt nhiều kết quả, góp phần bảo đảm tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn, phức tạp, số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tồn tại ngoài xã hội còn nhiều. Đặc biệt, hiện nay, Bộ Công an vẫn xác định Nghệ An là một trong 18 địa bàn trọng điểm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 20/4/2023. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn sở thực hiện nghiêm túc các quy định về đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

(Có Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh tại file đính kèm).

VĂN PHÒNG SỞ

Tải về
THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 746
  • Trong tuần: 9 275
  • Tất cả: 540937