Sở tài nguyên và môi trường hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2023

CCHC là nhiệm vụ cấp thiết, khó khăn, lâu dài và thường xuyên. Thực hiện tốt công tác CCHC là giải pháp chính yếu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, và hưởng ứng phát động của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023, nhằm tiếp tục tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về CCHC, làm thay đổi nhận thức, có cái nhìn đúng đắn về vai trò của công tác CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Nghệ An” năm 2023, thu hút toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn sở tham gia cuộc thi.

Với tinh thần tự giác, tích cực nghiên cứu tìm hiểu các quy định của pháp luật về CCHC, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở đã tham gia đầy đủ, các bài thi có chất lượng cao.

Qua cuộc thi này sẽ góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong công tác CCHC của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn sở. Ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường./.

Văn phòng Sở.

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement

image advertisement

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 522
  • Trong tuần: 7 560
  • Tất cả: 651249