Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tổ chức thành Đại hội Công đoàn CSTV Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 -2028

 

Ngày 24/02/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn CSTV Trung tâm Phát triển quỹ đất lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Cao Quang Trung - Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Trung tâm – Bí thư chi bộ; cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (TTPTQĐ). Đại hội là buổi đánh giá, nhìn nhận lại những kết quả đạt được của công đoàn CSTV Trung tâm nhiệm kỳ 2019 - 2023 và từ đó đưa ra những kế hoạch cần triển khai trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội đã thông qua các nội dung: Báo cáo chính trị của BCH nhiệm kỳ II; Báo cáo kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ II và Báo cáo công khai tài chính công đoàn nhiệm kỳ II (2019-2023).

Tham luận tại Đại hội, các đồng chí TTPTQĐ thống nhất cao với các nội dung báo cáo đã nêu trên.

Anh-tin-bai

Đồng chí Cao Quang Trung – Chủ tịch Công đoàn CSTV Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2019 – 2023 điều hành Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Giám đốc Cao Quang Trung – Bí thư chi bộ nhất trí với nội dung của các báo cáo; biểu dương và ghi nhận những kết quả BCH công đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của tổ chức công đoàn trong sự phát triển đi lên của Trung tâm. Công đoàn Bộ phận Trung tâm đã liên tục phấn đấu khắc phục khó khăn đổi mới tổ chức, nội dung, phương pháp hoạt động, vận động thu hút tập hợp ngày càng đông đảo công chức, người lao động  tiên phong trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Về phương hướng nhiệm vụ của công đoàn bộ phận Trung tâm nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Giám đốc nhất trí với những nội dung cơ bản đã nêu trong báo cáo trình tại đại hội. Nhưng để đạt được những nội dung đó, đòi hỏi công đoàn phát huy hơn nữa vai trò tích cực của mình trong việc xây dựng đội ngũ, phát huy nội lực, sức mạnh tập thể với tinh thần đoàn kết nội bộ. Phải vận động để công chức, viên chức và người lao động phát huy bản chất, truyền thống, không ngừng nâng cao trình độ, ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực góp phần cùng chi bộ, các tổ chức đoàn thể của cơ quan xây dựng cơ quan vững mạnh.

Cũng tại Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn CSTV Trung tâm Phát triển quỹ đất nhiệm kỳ 2023 – 2028 và tỷ lệ bầu chọn đạt 100% ý kiến tán thành.

Anh-tin-bai

BCH công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội.

 

 

 

 

THÔNG BÁO
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ

 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 669
  • Trong tuần: 9 975
  • Tất cả: 527921