Tổng số: 215
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/2023/TT/BTNMT 15/11/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 7
Tải về 0
17/2023/TT-BTNMT 31/10/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000
Lượt xem: 8
Tải về 0
16 30/10/2023 Quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông bằng công nghệ viễn thám
Lượt xem: 7
Tải về 0
12 12/10/2023 Quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám
Lượt xem: 5
Tải về 0
05/VBHN-BTNMT 30/08/2023 Thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường
Lượt xem: 38
Tải về 2
27/2023/NĐ-CP 31/05/2023 Nghị định Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Lượt xem: 226
Tải về 146
31/2023/TT-CTC 25/05/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sooss 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
Lượt xem: 117
Tải về 155
20/2022/TT-BTNMT 19/12/2022 Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
Lượt xem: 166
Tải về 2
3568/QĐ-BTNMT 19/12/2022 Quyết định về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 229
Tải về 3
3220/QĐ-BTNMT 23/11/2022 Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 234
Tải về 5
12345678910...
Thông báo
Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 1066
  • Trong tuần: 8 281
  • Tất cả: 729437