Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
Số ký hiệu văn bản 20/2022/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/12/2022
Ngày hiệu lực 06/02/2023
Trích yếu nội dung Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc tài nguyên đất
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Đất Đai
Người ký duyệt Lê Minh Ngân
Tài liệu đính kèm Thong-tu-20.2022.BTNMT638091313106178295.pdf