Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường
Số ký hiệu văn bản 01/QCPH-BTNMT-BCA
Ngày ban hành 29/12/2022
Ngày hiệu lực 29/12/2022
Trích yếu nội dung Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý tài nguyên, môi trường
Hình thức văn bản Khác
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Trần Hồng Hà - Tô Lâm
Tài liệu đính kèm 01qcphbtnmtbca_signed_20230105638091315904576007.pdf